09-1
Қосымша

GRI стандартты элементтерінің кестесі

GRI индексі Көрсеткіштердің атауы Көрсеткіштерді ашып көрсету Беті
Стратегия және Талдау
1.1 Мекеме шешім қабылдайтын басшының өтініші + Басқарма Төрағасының өтініші
1.2 Негізгі ықпалдардың, тәуекелдер мен мүмкіндіктердің сипаттамасы + Операциялық нәтижелері, тәуекелдерді басқару жүйесі
2.1 Мекеменің атауы + Есеп туралы
2.2 Негізгі брендтер, өнімдер мен қызметтердің түрлері + Компанияның бағыты, Операциялық нәтижелері
2.3 Негізгі бөлімшелерді, операциялық компанияларды, еншілес мекемелерді және бірлескен кәсіпорындарды қосқанда, мекеменің функционалдық құрылымы + Компанияның сипаттамасы және құрылымы
2.4 Мекеменің штаб-пәтерінің орналасуы + Байланыс ақпараты
2.5 Мекеме өз қызметін жүзеге асыратын елдердің сандары және негізгі қызметі жүзеге асырылатын немесе есепте қамтылған тұрақты даму мәселесінің тұрғысынан маңызды елдердің атауы + Қызметтер, Серіктестері және контрагенттері
2.6 Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық формасы + Компанияның бағыты
2.7 Мекеме жұмыс жасайтын нарықтар (географиялық бөліну, қызмет көрсетілетін секторлар және тұтынушылар мен бенефициарлардың категориялары) + Компанияның бағыты, Операциялық қызметі
2.8 Мекеме ауқымы + Компанияның бағыты
2.9 Есеп беру кезеңінде меншіктің, құрылымның және масштабтарының маңызды өзгерістері + Компанияның бағыты
2.10 Есеп беру кезеңінде алынған сыйлықтарҰсынылған ақпарат тиесілі есеп беру кезеңі + 2017 жылы алынған марапаттар
3.1 Ұсынылған ақпарат тиесілі есеп беру кезеңі + Есеп туралы
3.2 Алдыңғы есептердің соңғысының жарияланған күні + Есеп туралы
3.3 Есеп беру циклі + Есеп туралы
3.4 Есепте және оның мәтінінде берілген ақпарат бойынша туындаған сұрақтар үшін байланыс ақпараты + Байланыс ақпараты
3.5 Есептің мазмұнын анықтау процесі + Есеп туралы
3.6 Есептің шегі (мысалы, елдер, құрылымдық бөлімшелер, еншілес компаниялар,жалға берілген қуаттар, бірлескен кәсіпорындар,жеткізушілер) + Есеп туралы
3.7 Есептің шегі немесе қамту саласындағы шектеулер + Есеп туралы
3.8 Есепке енгізуге негіз болған бірлескен кәсіпорындармен, еншілес кәсіпорындармен, өндірісті жалға алу, қызметінің бір бөлігін мердігерге беруде және басқа ұйымдарға алдыңғы есептерге және/немесе басқа ұйымдармен салысытуда әсер ету болып табылады + Есеп туралы
3.9 Есептке қамтылған ақпараттарды және Көрсеткіштерді дайындауға пайдаланылған боламдар мен әдістемелерді қосқанда, мәліметтерді және есептеулерді анықтау әдістері + Есеп туралы
3.10 Алдыңғы есептерде келтірілген ақпараттарға қайта анықтамаларының және осы анықтамалардың негіздерінің сипаттамасы ( бірігу/қосылуесеп беру кезеңінің өзгеруі, бизнес сипаты, бағалау әдістері) - Қолданылмайды
3.11 Есепте қолданылған өлшеу әдістеріндегі, шектеріндегі, қамту аяындағы есептің алдыңғы кезеңдеріне қатысты маңызды өзгерістер + Есеп туралы
3.12 Есептегі Стандартты элементтерді көрсететін кесте + GRI стандартты элементтерінің кестесі
3.13 Саясат және есепті бекітуге қатысты қолданылатын тәжірибелік тәсілдер + Есеп туралы
4.1 Нақты міндеттерге жауапты, мысалы,мекеменің қызметіне жалпы қадағалайтын немсесе стратегияларды даярлауға жауап беретін жоғары басқарушы органның құрамына кіретін негізгі комитетті қосқанда мекеменің басқару құрылымы + Корпоративтік басқару
4.2 Жоғары басқару органыныың төрағасы бірмезгілде компанияның атқарушы басшысына жататын жатпайтынын көрсет? + Корпоративтік басқару
4.3 Унитарлық директора кеңесі бар мекеме үшін,жоғары басқарушы органнның тәуелсіз мүшелерін немесе компанияның атқарушы басшылығына жатпайтын мүшелерінің санын көрсет + Корпоративтік басқару
4.4 Мекеменің акционерлері немесе қыметкерлері жоғары басқару органының қызметін бағыттай алатын немесе оған нұсқаулықтар беруге болатын механизмдер + Корпоративтік басқару
4.5 Жоғары басқарушы органның мүшелері, жоғары атқарушы басшылықтың өкілдері және жоғары басшыларға төленетін ақы мен (жәрдемақы) және мекеменің қызметінің нәтижелерінің арасындағы байланыс(әлеуметтік және экологиялық нәтижелер) + Корпоративтік басқару
4.6 Мүдделердің қайшылығын болдырмайтын жоғары басқарушылық органдағы тиімді процестер + Корпоративтік басқару
4.7 Экономикалық,экологиялық және әлеуметтік (тұрақты даму) мәселелер бойынша мекеменің стратегиясын анықтауға қажетті жоғары басқару органының мүшелерінің біліктілігі және құзіреттілігін анықтау процестері + Корпоративтік басқару
4.8 Мекеиенің ішінде жасалғанэкономикалық, экологиялық және әлеуметтік нәтижелілік тұрғысынан маңызды принциптер мен корпоративтік іс-әрекет кодекстері, миссиясы немесе құндылықтары және олардың тәжірибе жүзінде жүзеге асу деңгейі туралы өтініштері + Стратегиялық шолу, Тұрақты даму
4.9 Мекеменің өзінің экономикалық, экологиялық және экономикалық нәтижелігін бағалап,тәуекелдер мен мүмкіндіктерді қосқанда оны қалай басқаратынын және халықаралық стандарттарға, корпоративтік іс-әрекет және принциптер кодексіне сәйкестігін бағалау мақсатында жоғары басқару органдарының пайдаланатын процесстері + Корпоративтік басқару
4.10 Мекеменің жұмысының экономикалық, экологиялық және әлеуметтік нәтижелерімен байланысты жоғары басқару органының жеке нәтижесін бағалау процестері + Корпоративтік басқару
4.11 Мекеменің сақтық принциптерін қолдана ма және қалай қолданатынын түсіндіру - Қолданылмайды
4.12 Сыртқы тараптардың жасаған экономикалық, экологиялық және әлеуметтік хартиялары, мекеме қосылған немесе қолдайтын принциптер немесе басқа да инициативалар + Операциялық нәтижелері
4.13 Мүддедерді қорғау бойынша ұлттық немесе халықаралық ұйымдарға,бірлесттіктерге мүше болуы + Операциялық нәтижелері
4.14 Мекеме өзара байланыс жасайтын мүдделі тараптардың тізімі + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
4.15 Әрі қарай өзара байланыс жасау мақсатында мүдделі тараптарды анықтау және іріктеуге қажетті негіздер + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
4.16 Мүдделі топтар және формалар бойынша өзара байланыстың жиілігін қосқанда, мүдделі тараптармен өзара байланыс жасаудың тәсілдері + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
4.17 Мүдделі тараптармен өзара байланыс процесінде мекеменің тиісті мәселелер мен мүдделерге қалай жауап бергені және өзінің есебі арқылы жауап беруі процесінде анықталған немесе көтерілген негізгі тақырыптар мен мәселелер + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
ЕС Менеджмент тәсілі + Қызметінің негізгі көрсеткіштері, Операциялық нәтижелері, Негізгі қаржылық көрсеткіштер, Персонал
ЕС1 Мемлекетке және капитал берушілерге төленетін төлемдерді, бөлінбеген табысты, қауымдастықтарға қайырымдылық және басқа да инвестицияларды, қызметкерлерге төленетін төлемдер, операциялық табыстарды қосқандағы құралған және бөлінген тікелей экономикалық құны + Қызметінің негізгі көрсеткіштері, Операциялық нәтижелері, Негізгі қаржылық көрсеткіштер, Персонал
ЕС2 Климатты өзгертумен байланысты мекеменің жұмысына қажетті қаржылық аспектілері және басқа да тәуекелдері мен мүмкіндіктері - Қолданылмайды
ЕС3 Белгіленген жеңілдіктерімен зейнетақы жоспарымен байланысты мекеменің міндеттемелерді қамтамасыз етуі + Персонал
ЕС5 Бастапқы деңгейдің стандартты еңбекақысы мен мекеменің жұмысының басқа маңызды аймақтарындағ белгіленген ең төменгі еңбекақының арақатынасының көлемі + Персонал
ЕС6 Жергілікті жеткізушілерден тауар сатып алудың тәжірибелік тәсілдері, саясаты және осындай сатып алулардың мекеменің жұмыс жасау аймағындағы үлесі + Сатып алуларды ұйымдастыру
ЕС7 Жергілікті халықты жұмысқа жалдау процедуралары және мекеменің жұмысының маңызды аймағындағы жергілікті халықтан жалданған жоғары басқарушы басшылардың үлесі + Персонал
ЕС8 Коммерциялық, натуралды немесе қайырымдылық қатысу арқылы ең алдымен қоғамның әл-ауқатын жақсартуға ұсынылатын қызметтер мен инфрақұрылымға инвестицияларды дамыту және ықпал ету + Қайырымдылық және спонсорлық қызмет
ЕС9 Ықпал ету саласын қосқанда маңызды тікелей емес экономикалық ықпалды түсінігі және сипаттамасы + Персонал, Қоршаған ортаны қорғау
EN Менеджмент тәсілі + Қоршаған ортаны қорғау
EN1 Материалдарды салмағы немесе көлемін көрсете отырып, пайдалану + Қоршаған ортаны қорғау
EN2 Қайта өңделген немесе қайта қолданылатын қалдықтарды білдіретін материалдардың үлесі - Қолданылмайды
EN3 Бастапқы көздерін көрсете отырып, энергияны тікелей пайдалану + Қоршаған ортаны қорғау
EN4 Бастапқы көздерін көрсете отырып, энергияны қосымша пайдалану - Қолданылмайды
EN5 Энергияның тиімділігін арттыру және энергияны пайдалануды төмендету бойынша шаралардың нәтижесінде үнемделген энергия + Қоршаған ортаны қорғау
EN8 Су көздеріне бөле отырып, алынатын судың жалпы көлемі - Қолданылмайды
EN10 Көп есе және қайта пайдаланылатын судың үлесі және жалпы көлемі - Қолданылмайды
EN11 Мекеменің басқаруында, меншікті, жалға берілген және қорғалатын табиғи аумақтарда және биоалуантүрлілігі жоғары құнды аумақтарда немесе соған жақын аумақтарда орналасқан жерлердің ауданы және орналасқан жері + Қоршаған ортаны қорғау
EN20 Атмосфераға NOx, SOx және басқа да ластағыш заттардың типі мен массасы көрсетілген тасталымы + Қоршаған ортаны қорғау
EN21 Қабылдайтын обьекті мен ағын судың сапасы көрсетілген ағындылардың жалпы көлемі - Қолданылмайды
LA Менеджмент тәсілі + Персонал
LA1 Жалдау туралы келісім-шарт және аймақ бойынша, жұмысқа қамту типі бойынша жұмыс күшін ің жалпы саны + Персонал
LA2 Қызметкерлердің жалпы саны және жас топтары, жынысы және аймақ бойынша кадрлардың кетуі + Персонал
LA3 Негізгі қызмет бойынша бөлуде, уақытша және жартылай жұмыспен қамту жағдайында жұмыс істейтін жұмысшыларға берілмейтін, толық жұмыспен қамту жағдайында жұмыс істейтін жұмысшыларға берілетін төлемдер мен жеңілдіктер + Персонал
LA4 Ұжымдық келісім-шартпен қамтылған қызметкерлердің үлесі + Персонал
LA5 Мекеменің жұмысындағы маңызды өзгерістерге қатысты жәнеоның ұжымдық келісім-шартта қарастырылған қарастырылмағанына қатысты хабар берудің қысқа мерзімі + Персонал
LA7 Өндірістік жарақат алу, кәсіби аурулар деңгейі,жоғалтылған күндердің коэффициенті және жұмыс орнында болмау коэффициенті және аймақ бойынша жұмыспен байланысты өлімге әкеп соқтырған жағдайлардың жалпы көлемі + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
LA8 Қызметкерлерге, олардың отбасы мүшелеріне және ауыр науқас адамдарға көмек ретінде қауіптерді бақылау және алдын алу, кеңес беру, оқыту, білім беру бағдарламалары + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
LA10 Қызметкерлер категориясы бойынша жылына бір қызметкерді оқыту сағаттарының орташа саны + Оқыту және біліктілікті арттыру
LA12 Мансабын дамыту және нәтижелеріне бағалау жүргізілетін қызметкерлердің үлесі + Оқыту және біліктілікті арттыру
LA13 Әртүрлі көрсеткіштер, аз жақтың өкілдерін көрсете отырып, жынысы және жас тобы бойынша мекеменің персоналының және басқарушы органларының құрамы + Персонал
HR Менеджмент тәсілі + Персонал
HR4 Қысым көрсету жағдайларының жалпы саны және қолданылатын әрекеттер + Персонал
HR6 Бірліестіктің еркіндігін пайдалану және ұжымдық келіссөздер жүргізуге құқығына қауіп төндіретін қызмет және осы құқықтарды қорғау бойынша қолданылған шаралар + Персонал
HR7 Мәжбүрлі және міндеттеп істететін еңбекті пайдалану қаупі бар қызмет және міндеттеп істету және мәжбүрлеуді болдырмауға қатысуға қатысты шаралар + Персонал
HR9 Жергілікті және саны аз халықтың құқықтарын бұзатын жағдайлардың жалпы саны + Персонал
SO Менеджмент тәсілі + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
SO2 Сыбайлас жемқорлықпен байланысты тәуекелдерге қатысты талданған бизнес-бірліктердің үлесі және жалпы көлемі + Коррупцияға қарсы қызмет
SO3 Мекеменің жемқорлыққа қарсы саясаты мен процедураларына оқытудан өткен қызметкерлердің саны + Коррупцияға қарсы қызмет
SO4 Сыбайлас жемқорлық анықталған жағдайдағы қабылданатын шаралар + Коррупцияға қарсы қызмет
SO5 Мемлекеттік саясат және онымен байланысты қалыптастыруға қатысу және мемлекеттік саясатқа қатысты позициясы + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
PR Менеджмент тәсілі + Сапаны басқару
PR8 Тұтынушының жеке өміріне қол сұғылуы және тұтынушылар туралы деректердің жоғалуына қатысты негізді арыз-шағымдар саны + Мүделлі тараптармен өзара әрекеттестік
EU16 Мердігер және қосалқы мердігер мекемелердің қызметкерлерінің қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қатысты талаптары және саясаты + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
EU18 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша оқытудан өткізілген мердігер және қосалқы мердігерлердің қызметкерлерінің пайызы + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
EU21 Төтенше жағдайлар мен апатты жағдайлардағы оқыту бағдарламалары мен іс-шаралар жоспары, төтенше жағдайлардағы іс-әрекеттерді жоспарлау және қалпына келтіру жұмыстарының жоспары + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
EU25 Ауруға қатысты қараудағы сот істері мен реттеулерді, сот шешімдерін қосқандағы Компанияның активтерінің қатысуымен халықтың жарақат алуы және өлімге әкеп соқтыру жағдайының саны + Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік
GRI индексі Көрсеткіштердің атауы Көрсеткіштерді ашып көрсету Беті