09-2

Глоссарий

«ҚТЖ» ҰК» АҚ «Ұлттық компания «Қазақстан темір жолы» Акционерлік Қоғамы
«Қоғам» «Транстелеком» Акционерлік Қоғамы
ДК Директорлар Кеңесі
КЖАМ Кең жолақты қолжетімділік
ТОБЖ Талшықты-оптикалық байланыстың желісі
ARPU Бір пайдаланушыдан түсетін орташа түсім
SLA Ұсынылатын қызметтердің деңгейі туралы келісім
M2M Машина-машинамен өзара байланысы
КҚЖ Кабель құрылымдарының желілері
АБЖ Автоматтандырылған басқару жүйесі
СМЖ Сапа менеджментінің жүйесі
ЭМЖ Экологиялық менеджмент жүйесі
ЭМЖ Энергетикалық менеджмент жүйесі
LTE Ұялы телефондарға және басқа да мәліметермен жұмыс жасайтыне терминалдарға арналған деректерді сымсыз жоғары жылдамдықпен тарату стандарты
MPLS Белгілер арқылы бір желі торабынан екіншісіне деректерді беруді жүзеге асыратын жоғары өнімділіктегі телекоммуникациялық желідегі механизм
АТС Автоматты телефон стансасы
НАА Нөмірді автоматты түрде анықтағыш
ҚНК Қызметінің негізгі көрсеткіштері
ААТ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
ЕТҚ Еңбекақы төлеу қоры