07-10

Мүдделердің дауларын реттеу

Компанияда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, «Транстелеком» АҚ-ның Корпоративтік жанжалдарды реттеу саясаты бар, ол «ҚТЖ» ҰК » АҚ мен басқа да Қоғам органдары арасындағы корпоративтік қақтығыстарды реттеу тәртібі мен рәсімдерін реттейді.

Компания Компанияда туындауы мүмкін корпоративтік жанжалдарды толық және тез анықтауға және Қоғам органдарының іс-әрекеттерін нақты үйлестіруге, атап айтқанда:

  • Корпоративтік шиеленістерді дамуының ең ерте кезеңдерінде сәйкестендіруін, Қоғам және оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан оларға мұқият қарауды қамтамасыз етеді;
  • Корпоративтік хатшы Қоғамның акционерлерінен алынған хабарламаларды, хаттар мен талаптарды тіркеу, корпоративтік қақтығыстарды есепке алуды жүзеге асырады. Қоғамның Корпоративтік хатшысы алдын-ала бағалауды жүргізеді және құзыретіне осы қақтығысты қарауды қамтитын Қоғамның органына жібереді. Корпоративтік хатшы акционерлердің өтініштері мен акционерлердің құқықтарының бұзылуымен байланысты жанжалдардың шешілуін Қоғамның қарауына кепілдік береді. Компания филиалдарында мұндай жұмыстарды ұйымдастыру оларды басқаратын тұлғаларға жүктелуі тиіс. Бірақ бұл жағдайда Компанияның Корпоративтік хатшысы Қоғам филиалдарында туындаған корпоративтік жанжалдар туралы толық ақпарат алуға тиіс;
  • мүмкіндігінше тез арада қақтығыстың мәні бойынша өз ұстанымын айқындайды, тиісті шешім қабылдайды және оны Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

2017 жылы Қоғамда мүдделер қақтығысқан жағдай тіркелген жоқ.