07-12

Этикалық принциптер және құндылықтар

Компанияның корпоративті құндылығы

Қоғамның қызметнің негізі қаланған, корпоративтік құндылықтар негізін қалаушы қоғамға толығымен және қызығушылық танытқан тұлғаға парасаттылық, сенімділік және оның қызметкерлерінің шеберлігі, олардың еңбегінің тиімділігі, өзара көмегі, бір біріне сыйластығы.

Қоғам іскери этиканың келесі принциптерін басшылыққа алады:

  • Адалдық;
  • Әділдік;
  • Адал ниеттілік;
  • Ашықтық;
  • Жауапкершілік.

«Транстелеком» АҚ іскери этика Кодексі Компанияның корпоративтік мәдениетінің негізін қалайтын және корпоративтік құндылықтарды нығайтатын ішкі нормативтік құжаттар болып табылады. Кодекспен Компанияның және оның қызметкерлерінің іскери әрететінің маңызды ережесі, ішкі корпоративтік қатынас этикалық нормалары, әлеуметтік жауапкершілік, сондай-ақ корпоративтік басқарудың іскери этикасы мәселелері анықталады.

Іскери этиканың Кодексі үздік қазақстандық және шетелдік корпоративтік басқару практикасының тәжірибиесін есептеп, жалпы қабылданған іскери этиканың негізінде жасалды.

Кодекс Компанияның барлық қызметкерлері (филиал қызметкерлерін қосқанда) және оның басқару органдары мүшелері үшін міндетті сипатқа ие.

Компаниямен жасалған, азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмыс жасайтын жеке тұлғаларға, сондай-ақ тапсырма орындайтын, агент болып табылатын, мердігерлер мен кеңесшілерге арналған немесе Компанияны үшінші тұлға алдында ұсынушылар, егер олар Компания атынан әрекет етсе Кодекске қайшы келетін бөлімдері болмаса, Кодекс ұсынбалы сипатқа ие.

Кодекс мазмұны бойынша қолданыстағы заңнамаға бағынады және даулы мәселерді шешуде қолданылуы мүмкін.

Бәсекелестермен қатынас

Компания бәсекелестерімен өзара сыйластық және өзара тиімді ынтымақтастық жағдайында, адамгершіліктен асатын бәсекелестікке жол бермей және үстем жағдайды өз пайдасына қолданбай, монополияға қарсы заңды үнемі сақтап және бәсекелестер тарапына жағымсыз арызданбай қарым-қатынас жасайды.

Компания қызметкерлері бәсекелестердің өнімдерін негізсіз сынауға құқығы жоқ, егер олармен қатынас ушығып кетсе көрсетілген тиісті басшылармен ақылдасу керек.