01-3

Негізгі көрсеткіштер

Қаржылық көрсеткіштер

Табыс, мың тг

+48%
71 022 446
48 009 701
32 669 074
2017
2016
2015

Таза табыс, мың тг

+23%
5 331 601
4 336 550
4 525 128
2017
2016
2015

EBITDA MARGIN

-22%
29%
37%
54%
2017
2016
2015

EBITDA

+15%
20 574 866
17 892 307
17 727 659
2017
2016
2015

Жарияланған дивидендтер, мың тг

+142%
2 932 381
1 214 234
1 263 059
2017
2016
2015

Сатудың өзіндік құны, мың тг

+57%
53 898 835
34 245 775
20 841 096
2017
2016
2015

Табыс құрылымы

Жергілікті телефон байланысы қызметі, мың тг

+4%
852 367
819 156
850 838
2017
2016
2015

Қала аралық және халықаралық телефон байланысы қызметі, мың тг

+33%
1 683 783
1 263 872
1 240 069
2017
2016
2015

Интернет желісіне қолжетімділік қызметі, мың тг

+56%
6 899 384
4 420 718
2 632 833
2017
2016
2015

Телеграф байланысы, мың тг

+3%
2 038 898
1 973 269
1 957 589
2017
2016
2015

Спутник байланысы және деректер беру қызметтері, мың тг

+10%
2 586 225
2 342 052
1 525 824
2017
2016
2015

АТ қызметтері, мың тг

+87%
38 755 059
20 703 734
11 597 600
2017
2016
2015

ТОБЖ каналдарын жалға беру қызметтері, мың тг

+4%
12 179 355
11 680 410
9 874 077
2017
2016
2015

Қоғам бойынша 1 абонентке орташа ARPU

+25%
34 024
27 194
2017
2016

1 ОТА орташа табыс

-4%
4 118,3
4 299,7
4 645,6
2017
2016
2015

Клиенттер тобы бойынша түсім құрылымы

Заңды тұлға

+20%
28 242 153
23 577 742
18 178 954
2017
2016
2015

Жеке тұлға

+6%
1 183 439
1 114 201
1 108 141
2017
2016
2015

Қаржылық емес көрсеткіштер

Жеке тұлға абоненттері, адам

-27%
43 194
59 492
70 392
2017
2016
2015

Заңды тұлға абоненттері

-21%
6 198
7 857
9 942
2017
2016
2015

ADSL порттар бойынша қолданыстағы сыйымдылық, дана

+9%
25 409
23 353
21 393
2017
2016
2015

Кадр тұрақтамауы

+55%
15.7%
10.1
10.1
2017
2016
2015

Персоналдардың жалпы саны

-5%
3 267
3 427
2 601
2017
2016
2015

Жарақаттану жиілігінің коэффиценті

+400%
4
0
1
2017
2016
2015

Мүшелік жарналар, кәсіподақ төлемдері, қайырымдылық бағдарламалары, млн. тг.

+10%
43 596
39 696
30 342
2017
2016
2015

Қоршаған ортаны қорғау

Атмосфераға газ түріндегі ластаушы заттарды тастау, тонна

-1%
1 013 873
1 023 463
889 837
2017
2016
2015

ОЭР пайдалану, мың тг

+9%
348 330
320 327
290 503
2017
2016
2015

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік төлемдер, мың тг

+23%
183 735
149 706
122 601
2017
2016
2015

Әлеуметтік салық, мың тг

+15%
391 132
341 215
291 221
2017
2016
2015

Еңбекті қорғау, млн. тг

-18%
70,223
85,624
71,694
2017
2016
2015