2017 жылғы «Транстелеком» акционерлік қоғамының жылдық есебі

Бұл есеп GRI басшылығының тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша есептің стандартты элементтерін қамтиды

Бұл есеп GRI басшылығының тұрақты даму саласындағы есептілік бойынша есептің стандартты элементтерін қамтиды
Қарауды бастау